• šéfredaktor:
  Martin Záruba
  zaruba@svet-sportu.com, 602 215 564
 • spolupracovníci:
  Miroslav Fleišman, Tomaš Fliegl, Marek Hubač, Martina Kučerova, Tomaš Macek (MF Dnes), Robert Neumann (Pravo), Michal Petrak (iSportTV), Matěj Tomiček, Barbora Žehanova
 • inzerce:
  Barbora Zárubová
  zarubova@svet-sportu.com, 724 900 820
 • layout:
  Věra Marešová
  www.vgrafik.cz
 • zlom a grafická uprava:
  Radek Kuklík
  kuklik@svet-sportu.com
 • foto:
  Majka Votavová / RVV Studio, Globe Media / Reuters
 • adresa redakce:
  Svět sportu, Kozí Hory 45, Nový Knín 262 03
  www.svet-sportu.com
  FB magazinsvetsportu
  602 215 564
 • vydává:
  1. Kozohorská s.r.o.
  IČ: 016 76 881
 • předplatné:
  Martin Záruba
  zaruba@svet-sportu.com
  602 215 564
 • tisk:
  Tiskárna TNM PRINT, s.r.o.
  Nové Město 14, Chlumec nad Cidlinou 503 51
 • Registrace MK ČR E21272, ISSN 1805-9791.
 • Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.,
  č. 982807-1830/2013 ze dne 13. 6. 2013.